HARTELIJK WELKOM op deze site, een digitaal verlengstuk van het boek Laat de muziek haar werk doen. Het boek gaat over de invloed van geluid, de werking van muziek en wat die zaken concreet betekenen in de zorg. Als we ons meer bewust zijn van de heilzame, bijzondere werking van muziek in de zorg, kunnen we dat middel nog meer benutten.

MIJN NAAM IS REMI ADRIAANSZ en het is mijn missie bij te dragen aan kennis en inzicht van mantelzorgers, verpleegkundigen, verzorgers, cliëntbegeleiders, beleidsmakers, activiteitenbegeleiders, muziekagogen en muziektherapeuten. Op deze site in wording vindt u documentatie, illustratieve audio- en videofragmenten en informatie over de bestelwijze van het boek.

Mijn redacteur verwoordde het als “Remi werkte ruim veertig jaar als muziektherapeut en muziekagoog en wordt gezien als grondlegger van de muziekagogie in Nederland. In zijn boek focust hij op de invloed van geluid op het welzijn van cliënt en patiënt. Zijn ervaringen en belevenissen brengen de waarde van muziek in de zorg met aansprekende voorbeelden helder voor het voetlicht.” En daar kan ik me wel in vinden.

Boek “Laat de muziek haar werk doen”

Geluid komt altijd binnen

In ons leven worden we continu beïnvloed door allerlei indrukken. We nemen visueel, tactiel en auditief van alles waar, zowel bewust als onbewust. Het is voor een groot deel bepalend voor ons psychisch, fysiek en emotioneel welzijn. We zien en voelen van alles, we  hebben daar ook meestal een keuze in en zijn daar ons in ieder geval van bewust. Maar hoe zit het met het auditieve?

Lees verder

Van geluid is bekend dat het zeker wel bij ons binnenkomt, maar dat we dat zelf niet altijd bewust zijn, net zoals we continu ademhalen. Tijdens onze slaap, in coma, als foetus, maar ook als we bezig zijn, winkelend, wachtend, kortom in ons hele leven. GELUID DRINGT ALTIJD BIJ ONS DOOR. Voor het visuele kunnen we onze ogen sluiten. Onze oren kunnen we nooit dichtdoen, we zullen altijd blijven horen. Innerlijk horen we zelfs zonder geluidswaarneming. Een melodie of zelfs een ’innerlijke stem’.

MUZIEK IS GELUID DAT EMOTIE OPROEPT. Niet altijd met een bewuste specifieke betekenis. Muziek verbindt, biedt rust en ontspanning, maar ook actie die het fysieke doet aansturen. De geluiden kunnen in de vorm van muziek je bioritme en je emotionele huishouding reguleren en zelfs beïnvloeden.

MUZIEK IS GELUID DAT EMOTIE WEERGEEFT. Eigenlijk maken we zelf voortdurend muziek in al onze uitingen. We vormen het in taal, maar ook in het huilen, schreeuwen, lachen en brabbelen. We klappen in onze handen, slaan op de deuren, brommen, zingen en fluiten. Soms voor onszelf, maar ook in het contact met anderen. Dan laten we weten hoe we ons voelen.

In onze cultuur hebben we muziek tot kunst verheven. We genieten er door de moderne media ook dagelijks van. Ook al komt het niet altijd gevraagd bij ons binnen, we laten ons er wel door beïnvloeden. En als we het zelf maken noemen we dat musiceren. Maar door muziek alleen als kunst te zien, vergeten we dat muziek in onszelf zit en onontbeerlijk is in ons dagelijks leven.